Ordo Arcanum

The Ordo Arcanum.

Denne organisation er et stort netværk af Arcane Users som alle arbejder efter den samme overbevisning om at den kosmiske orden må opretholdes ellers falder verdenen sammen og alt vi kender til i flere verdener ville dø eller forsvinde ud af eksistensen.

Ordo Arcanum

House of woven strings Holmthulu